Per 1 augustus wordt de WW-premie (premie Awf) substantieel verlaagd

Per 1 augustus wordt de WW-premie (premie Awf) substantieel verlaagd met 2,37%. Dit levert bouw- en infrabedrijven een fikse besparing op die bijvoorbeeld kan worden ingezet om de eenmalige loonsverhoging in december grotendeels mee te betalen.

In een kamerbrief van minister Koolmees is de regeling opgenomen die geldt vanaf augustus 2021 tot eind 2021 en die spoedig zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. De WW-premie voor contracten voor onbepaalde tijd wordt verlaagd van 2,70% naar 0,34% en de WW-premie voor de overige contracten worden verlaagd van 7.70% naar 5,34%. In beide gevallen daalt de premie 2,37%. Deze verlaging gaat bij maandverloning in per 1 augustus 2021 en bij 4-wekenverloning per 16 augustus.

Forse meevaller
De premieverlaging is ingevoerd als vervanging voor de BIK-regeling (Baangerelateerde Investeringskorting). Deze regeling zou door de EU kunnen worden gezien als ongeoorloofde staatssteun en is hierdoor vervangen door de verlaging van de WW-premie. De verlaging zorgt voor een forse meevaller van 2,37% over de gehele loonsom van het bouwbedrijf en wordt in de wandelgang ook wel het ‘vakantiegeld voor werkgevers’ genoemd. De besparing biedt onze bouw- en infrabedrijven de mogelijkheid om de eenmalige uitkering in december grotendeels te voldoen uit de vrijgekomen middelen.