Voor Ondernemers in Transport en Logistiek
Categorie: Subsidies

De Wtl-beschikking: staat het Loonkostenvoordeel aangevinkt in jouw salarispakket?

Jaarlijks ontvangen werkgevers eind maart de voorlopige Wtl-beschikking. Hierin staat voor welke werknemer(s) er recht is op het Loonkostenvoordeel, het Lage-inkomensvoordeel en het jeugd-LIV. Belangrijk is dat deze goed wordt gecontroleerd en dat mogelijke correcties voor 1 mei zijn doorgevoerd.

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2022

Hier kunt u de pdf “Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2022” lezen. Wilt u de pdf downloaden? Dat kan, klik dan hier.

De controle Whk en het belang

Hij komt eraan, natuurlijk…. De Whk-beschikking! Je hebt hem al of hij moet nog binnen komen en als hij op de deurmat valt controleer de uitkeringslast. Let goed op of er uitkeringslasten worden toegerekend, dat betekent namelijk dat er een

Geen regering, geen regeerakkoord. Toch staat er voor 2022 weer het nodige op het programma voor wat betreft de sociale zekerheid.

Geen regering, geen regeerakkoord. Toch staat er voor 2022 weer het nodige op het programma voor wat betreft de sociale zekerheid. Regelingen waren al eerder aangekondigd, of zijn juist controversieel verklaard en gaan dus tóch niet door. STAP-regeling per maart

NOW, TVL, Tozo en TONK gaan met pensioen, WTV en Bbz maken comeback

Ineens regende het vanaf maart vorig jaar nieuwe afkortingen zoals NOW, TVL, Tozo en Tonk. Regelingen die waren bedoeld om werkend Nederland werkend te houden en tijdens de coronacrisis grote financiële gevolgen te beperken voor bedrijf en consument. In totaal

Per 1 augustus wordt de WW-premie (premie Awf) substantieel verlaagd

Per 1 augustus wordt de WW-premie (premie Awf) substantieel verlaagd met 2,37%. Dit levert bouw- en infrabedrijven een fikse besparing op die bijvoorbeeld kan worden ingezet om de eenmalige loonsverhoging in december grotendeels mee te betalen. In een kamerbrief van

now regeling behoort tot de omzet

In het jaarrekeningenrecht geldt dat inkomsten uit reguliere activiteiten van de onderneming gelden als omzet. Dat geldt ook voor loonsubsidie NOW. Cm: geeft hier 7 voorbeelden over het omzetbegrip in de regeling. Corona-gerelateerde subsidies zijn een aparte categorie inkomsten in

Let op: Subsidieregeling Praktijkleren is weer geopend!

Heb jij dit schooljaar een praktijk- of werkleerplaats aangeboden zodat toekomstig werkenden beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Goed nieuws! Vanaf vandaag is het weer mogelijk om de Subsidieregeling Praktijkleren (SPL) aan te vragen. Voor Cofilex altijd een belangrijke datum,

Stijging wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Het minimumloon gaat met 0,96% per 1 juli 2021 iets omhoog. Werkgevers moeten daardoor in de tweede helft van 2021 aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal € 1701 bruto per maand betalen. Het ministerie

Geef uiterlijk 1 mei correcties WTL-berekening door

Geef uiterlijk 1 mei correcties WTL-berekening door Werkgevers hebben nog tot uiterlijk 1 mei de tijd om een correctiebericht in te dienen bij de Belastingdienst voor hun WTL-berekening. In deze berekening staat hoeveel loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) of jeugd-LIV zij

Hulp nodig via WhatsApp?