Voor Ondernemers in Transport en Logistiek
Categorie: Subsidies

Geen regering, geen regeerakkoord. Toch staat er voor 2022 weer het nodige op het programma voor wat betreft de sociale zekerheid.

Geen regering, geen regeerakkoord. Toch staat er voor 2022 weer het nodige op het programma voor wat betreft de sociale zekerheid. Regelingen waren al eerder aangekondigd, of zijn juist controversieel verklaard en gaan dus tóch niet door. STAP-regeling per maart

NOW, TVL, Tozo en TONK gaan met pensioen, WTV en Bbz maken comeback

Ineens regende het vanaf maart vorig jaar nieuwe afkortingen zoals NOW, TVL, Tozo en Tonk. Regelingen die waren bedoeld om werkend Nederland werkend te houden en tijdens de coronacrisis grote financiële gevolgen te beperken voor bedrijf en consument. In totaal

Per 1 augustus wordt de WW-premie (premie Awf) substantieel verlaagd

Per 1 augustus wordt de WW-premie (premie Awf) substantieel verlaagd met 2,37%. Dit levert bouw- en infrabedrijven een fikse besparing op die bijvoorbeeld kan worden ingezet om de eenmalige loonsverhoging in december grotendeels mee te betalen. In een kamerbrief van

now regeling behoort tot de omzet

In het jaarrekeningenrecht geldt dat inkomsten uit reguliere activiteiten van de onderneming gelden als omzet. Dat geldt ook voor loonsubsidie NOW. Cm: geeft hier 7 voorbeelden over het omzetbegrip in de regeling. Corona-gerelateerde subsidies zijn een aparte categorie inkomsten in

Let op: Subsidieregeling Praktijkleren is weer geopend!

Heb jij dit schooljaar een praktijk- of werkleerplaats aangeboden zodat toekomstig werkenden beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Goed nieuws! Vanaf vandaag is het weer mogelijk om de Subsidieregeling Praktijkleren (SPL) aan te vragen. Voor Cofilex altijd een belangrijke datum,

Stijging wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Het minimumloon gaat met 0,96% per 1 juli 2021 iets omhoog. Werkgevers moeten daardoor in de tweede helft van 2021 aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal € 1701 bruto per maand betalen. Het ministerie

Geef uiterlijk 1 mei correcties WTL-berekening door

Geef uiterlijk 1 mei correcties WTL-berekening door Werkgevers hebben nog tot uiterlijk 1 mei de tijd om een correctiebericht in te dienen bij de Belastingdienst voor hun WTL-berekening. In deze berekening staat hoeveel loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) of jeugd-LIV zij

Uitstel vereenvoudiging loonkostenvoordeel

Uitstel vereenvoudiging loonkostenvoordeel De ingangsdata van twee wetten waarmee werkgevers gemakkelijker mensen met een arbeidsbeperking in dienst kunnen nemen en houden, worden uitgesteld. Het duurt daardoor langer voordat werkgevers zelf een doelgroepverklaring kunnen aanvragen en een loonkostenvoordeel (LKV) kunnen krijgen

Via de SLIM-regeling de leerkosten van bij- en omscholing bekostigen.

Via de SLIM-regeling kunnen werkgevers in het mkb en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector de leerkosten van bij- en omscholing bekostigen. Aanvragen voor het derde tijdvak, tot 31 maart om 17.00 uur, kunnen nu worden ingediend. Het gaat

Chat openen
Hulp nodig via WhatsApp?