Jaarlijks ontvangen werkgevers eind maart de voorlopige Wtl-beschikking. Hierin staat voor welke werknemer(s) er recht is op het Loonkostenvoordeel, het Lage-inkomensvoordeel en het jeugd-LIV. Belangrijk is dat deze goed wordt gecontroleerd en dat mogelijke correcties voor 1 mei zijn doorgevoerd. …

De Wtl-beschikking: staat het Loonkostenvoordeel aangevinkt in jouw salarispakket? Lees meer »

Geen regering, geen regeerakkoord. Toch staat er voor 2022 weer het nodige op het programma voor wat betreft de sociale zekerheid. Regelingen waren al eerder aangekondigd, of zijn juist controversieel verklaard en gaan dus tóch niet door. STAP-regeling per maart …

Geen regering, geen regeerakkoord. Toch staat er voor 2022 weer het nodige op het programma voor wat betreft de sociale zekerheid. Lees meer »