Geef uiterlijk 1 mei correcties WTL-berekening door

Geef uiterlijk 1 mei correcties WTL-berekening door

Werkgevers hebben nog tot uiterlijk 1 mei de tijd om een correctiebericht in te dienen bij de Belastingdienst voor hun WTL-berekening. In deze berekening staat hoeveel loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) of jeugd-LIV zij krijgen voor 2020.

Organisaties die vorig jaar recht hadden op een LKV en (jeugd-)LIV ontvingen hiervoor een voorlopige berekening van UWV. Deze berekening is gebaseerd op de aangifte loonheffingen en de correctieberichten over het jaar 2020 die de werkgever tot en met 31 januari 2021 heeft ingediend. Ze moeten deze berekening heel goed controleren om geen voordelen mis te lopen.
Klopt de voorlopige berekening niet of missen er gegevens? Dan is het goed om de ingediende aangiften loonheffingen 2020 te controleren. De werkgever kan hiervoor tot en met 1 mei 2021 correctieberichten indienen bij de Belastingdienst.

Correctieberichten van na 1 mei niet meegenomen in definitieve berekening
Correctieberichten van na 1 mei 2021 neemt de fiscus niet mee in de definitieve berekening die de werkgever uiterlijk op 31 juli ontvangt. Correctieberichten die zijn ingediend na 1 mei 2021 worden wel in de polisadministratie verwerkt.
Als een aanvraag van een werknemer voor een doelgroepverklaring LKV op 31 januari 2021 nog in behandeling was, staat dit LKV niet in de voorlopige berekening. Zodra de doelgroepverklaring wordt toegekend, kan de werkgever de indicatie voor het LKV alsnog op ‘ja’ zetten. Hij doet dit door een correctiebericht uiterlijk 1 mei in te dienen.

Definitieve berekening vóór augustus bekend
De definitieve beschikking ontvangt de werkgever vóór 1 augustus 2021 van de Belastingdienst. De fiscus betaalt de tegemoetkoming(en) zo snel mogelijk uit aan de werkgever. Hij doet dat in ieder geval binnen zes weken na de datum op de beschikking, dit is uiterlijk op 12 september 2021. Diezelfde deadline van zes weken na de dagtekening van de beschikking geldt voor het indienen van bezwaar en beroep.