Uitstel vereenvoudiging loonkostenvoordeel

Uitstel vereenvoudiging loonkostenvoordeel

Uitstel vereenvoudiging loonkostenvoordeel

De ingangsdata van twee wetten waarmee werkgevers gemakkelijker mensen met een arbeidsbeperking in dienst kunnen nemen en houden, worden uitgesteld. Het duurt daardoor langer voordat werkgevers zelf een doelgroepverklaring kunnen aanvragen en een loonkostenvoordeel (LKV) kunnen krijgen voor een werknemer die onder de doelgroep van de banenafspraak valt zolang hij bij hem in dienst is.

De overheid wil graag dat meer mensen met een beperking aan het werk kunnen en blijven. Daarom is de overheid in 2018 een breed offensief gestart om dit voor elkaar te krijgen. In het kader hiervan liggen er twee wetsvoorstellen, namelijk het wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet Uitvoeren Breed Offensief en het wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Deze wetten moeten het voor werkgevers gemakkelijker maken om mensen met een beperking aan te nemen en in dienst te houden. Per brief heeft demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer laten weten dat de beoogde invoeringsdata van beide wetsvoorstellen worden uitgesteld.

Werkgever kan straks zelf doelgroepverklaring aanvragen
De behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet Uitvoeren Breed Offensief is vanwege het vallen van het kabinet uitgesteld, waardoor de beoogde invoeringsdatum van 1 juli 2021 niet haalbaar blijkt. De nieuwe invoeringsdatum is 1 januari 2022.
Ook de beoogde ingangsdatum van de daarin opgenomen vereenvoudigingen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is opgeschoven, en wel naar 1 januari 2023. Met deze vereenvoudigingen kan de werkgever straks zelf een doelgroepverklaring voor een werknemer aanvragen. Verder bestaat er straks geen onderscheid meer tussen doelgroep LKV banenafspraak en de doelgroep banenafspraak zoals opgenomen in het doelgroepregister. Hierdoor vervalt het recht op LKV voor de groep scholingsbelemmerden die niet in het doelgroepregister banenafspraak zijn opgenomen en Wajong-ers die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben.

Loonkostenvoordeel voor zolang de werknemer in dienst is
Van het wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten was de beoogde inwerkingtredingsdatum 1 januari 2022, maar ook dat is niet meer haalbaar. Door de druk op UWV en de Belastingdienst vanwege de coronamaatregelen bleek eind 2020 dat het wetsvoorstel niet meer dat jaar kon worden aangeboden. Koolmees laat de beslissing over de nieuwe vormgeving van de banenafspraak over aan het volgende kabinet.
Met het wetsvoorstel moet de LKV banenafspraak structureel worden. Nu krijgt een werkgever nog maximaal drie jaar LKV. Verder is straks de doelgroepverklaring voor de LKV niet meer vereist voor het LKV banenafspraak. Er is al een internetconsulatie over het concept wetsvoorstel geweest, maar er is nog geen wetsvoorstel ingediend.