Zzp’er


Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) groeit nog steeds. Circa 1 op de 10 werkenden is zzp’er. Zzp’ers zijn belangrijk voor de economie. Het kabinet wil ze meer ruimte geven. Bijvoorbeeld door een vermindering van de administratieve lasten. Tegelijk wil het kabinet het aantal schijnzelfstandigen terugdringen. Dat zijn mensen die als zzp’er worden ingehuurd terwijl ze feitelijk in dienst zijn.

Arbeidsrelatie opdrachtgevers en zelfstandigen

De nieuwe regels moeten opdrachtgevers en zelfstandigen duidelijkheid geven wanneer een arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is volgens de wet. Dat is nu soms niet duidelijk. Als er achteraf tóch sprake is van een dienstbetrekking kunnen opdrachtgevers een naheffing van de loonheffingen krijgen van de Belastingdienst. Ook moeten zij zich dan houden aan de regels van het arbeidsrecht. De Inspectie SZW controleert deze regels.

Het kabinet wil schijnzelfstandigheid tegengaan. Schijnzelfstandigen zijn werknemers die als zelfstandige zijn ingehuurd, terwijl ze feitelijk in dienst zijn. De werkgever betaalt voor hen (onterecht) geen werkgeverspremies.

Daarbij wil het kabinet concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaan. Omdat opdrachtgevers voor zelfstandigen geen werkgeverspremies hoeven te betalen, zijn deze arbeidskrachten voor opdrachtgevers aantrekkelijk. Ook hoeft een opdrachtgever een zelfstandige geen loon door te betalen bij ziekte en heeft is er geen sprake van ontslagbescherming. Daarnaast hebben zelfstandigen meer belastingvoordelen. Dit kan ervoor zorgen dat mensen niet meer in dienst komen of minder goede arbeidsvoorwaarden krijgen.